Vinczemill papírmerítő és könyvkötő műhely


Mátra alján, falu szélén ...
kezdődik a kedves, régi mese.

   Az alapító Vincze László, mátraaljai kis faluja Fedémes, itt született és élete ennek a mesének folytatása.
   A Könnyűipari Műszaki Főiskola Papíripari Szakának elvégzése után támadt egy ötlete, hogy az ott tanult ősi kínai papírkészítési műveleteket szakmai hagyománytiszteletből a készség szintjén elsajátítsa, majd megismertesse környezetével. Kedvtelésből megélhetés lett és harminc év múltán bátran szlogenként használhatja Janus Pannonius sorait:
"Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!"

Hírek